Lehrvideos zum 8. Kyu

O-goshi 1 (engl.)   O-gohsi 2 

 

 Uki-goshi                                         

 

Uki-goshi in Kuzure-Kesa-gatame

 

O-soto-otoshi

 

Mune-gatame

 

Kuzure-Kesa-gatame

 

 


Lehrvideos zum 2. Kyu

wird noch bearbeitet

Lehrvideos zum 1. Kyu

wird noch bearbeitet

Lehrvideos


Forum